L&M Finance Group ua

Зміни в законодавстві за серпень 2023р. під час воєнного стану

2 серпня Міністерством Юстиції України виданий наказ щодо правил професійної етики нотаріусів України.

Даним наказом внесено наступні зміни до наказу Міністерства юстиції України Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України №2039/5 від 07.06.2021 року, зокрема щодо переліку видів діяльності, що можуть здійснювати нотаріуси:

- виконання функції медіатора; та

- підписувачів згідно із законодавством у сфері електронних довірчих послуг.

Цей наказ набирає чинності на наступний день з дня його опублікування.

10 серпня Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо внесення змін до Цивільного кодексу України, що розширюють коло об'єктів цивільних прав у сфері цифрового контенту та послуг.

Зокрема, в Цивільному кодексі з'явилось нове поняття – цифрова річ, що відповідно до тексту законопроекту означає наступне: "Цифровою річчю є благо, яке створюється і існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність. Цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага...".

Крім того, у новій редакції Цивільного кодексу викладено статтю про види об'єктів цивільних прав, що означає наступне: "Об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об'єкти цивільних прав можуть існувати в матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що визначає форму об'єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав та обов'язків за ними".

Також, законопроектом визначаються види об'єктів, які не можуть перебувати в цивільному обороті (тобто бути куплені, продані або використані будь-яким іншим способом) або можуть перебувати в обороті лише за наявності спеціального дозволу (об'єкти, обмежено оборотоздатні) , і навіть види об'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту.

Даний закон набере чинності через шість місяців з моменту його опублікування.

10 серпня Верховною Радою був прийнятий за основу проект закону про цифровий контент та цифрові послуги.

Даний законопроект розроблений з метою імплементації до національного законодавства директив ЄС відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та, загалом, один з етапів легалізації закону про віртуальні активи. Таке нововведення стане основою для регулювання цивільно-правових відносин між виконавцем та споживачем з приводу надання цифрових послуг (на основі договору цифрового контенту), що сприятиме захисту прав споживачів, яким надається товар або послуга у вигляді цифрового контенту або цифрових послуг.

Відповідно до тексту, дія цього закону поширюється на наступні типи правовідносин, пов'язаних з наданням цифрового контенту та цифрових послуг споживачам:

1. Відносини, в яких виконавець (постачальник) надає або зобов'язується надати цифровий контент та/або цифрову послугу споживачеві, а споживач надає або зобов'язується надати свої персональні дані. Однак, передача персональних даних можлива лише у випадку, коли це необхідно виключно для надання цифрового контенту та/або цифрової послуги, і без наміру використовувати їх для будь-яких інших цілей.

2. Відносини, в яких виконавець надає або зобов'язується надати цифровий контент та/або цифрову послугу, що розробляються відповідно до специфікації споживача. Це означає, що споживач може вказати свої вимоги та очікування щодо цифрового контенту або послуги, і виконавець повинен врахувати ці вимоги при розробці та наданні продукту.

3. Відносини, в яких виконавець надає або зобов'язується надати цифровий контент на матеріальному носії, який призначений лише для зберігання такого цифрового контенту. Це означає, що контент може бути збережений на фізичному носії, такому як флеш накопичувачі, диски, CD або DVD, і споживач може отримати доступ до нього за допомогою підключення цього носія до свого пристрою.

Також законом виокремлено відносини, на які не поширюється дія Закону, серед яких: надання цифрового контенту та цифрових послуг, що вміщені у товари, або взаємопов’язані із товарами, що визначені у Законі, та що надаються разом із такими товарами за договором купівлі-продажу, незалежно від того чи здійснюється надання цифрового контенту та (або) цифрової послуги продавцем товарів, чи третьою особою; надання послуг, в яких цифрова форма використовується виключно як засіб передання даних, а також, надання електронних комунікаційних послуг, надання медичних послуг, фінансових послуг, юридичних послуг, консультаційних послуг, та організації й проведення азартних ігор в мережі Інтернет.

Законом встановлено правові наслідки ненадання цифрового контенту та/або цифрової послуги за договором, невідповідності наданого цифрового контенту та/або цифрової послуги вимогам, що передбачені цим Законом, а також відмови від договору, за яким надається цифровий контент та/або цифрова послуга.

За порушення вимог Закону до суб'єктів господарювання застосовуватимуться санкції у вигляді штрафу у разі у наступному форматі:

1) порушення прав споживачів, пов'язаних з наданням цифрового контенту та/або цифрової послуги, - у десятикратному розмірі вартості цифрового контенту та/або цифрової послуги виходячи з цін, що діяли на час їх придбання, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн);

2) порушення прав споживачів, пов'язаних з відповідністю цифрового контенту та/або цифрової послуги, - у розмірі 300 відсотків вартості наданих цифрового контенту та/або цифрової послуги з порушенням вимог Закону щодо відповідності цифрового контенту та/або цифрової послуги, але не менше двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 грн), а у разі якщо відповідно до закону суб'єкт господарювання не веде обов'язковий облік доходів і витрат або якщо цифровий контент та/або цифрова послуга були надані в обмін на персональні дані споживача - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Даний закон набере чинності через шість місяців з моменту його опублікування.

30 серпня Президентом України був підписаний законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу України.

Відповідно до тексту проекту закону, окрім звільнення від оподаткування митом морських суден, що ввозяться на митну територію України, в режимі імпорту для використання винятково як пошуково-рятувальні одиниці з метою виконання міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі, зокрема, було внесено корективи в Податковий кодекс щодо повернення оподаткування податку на валовий дохід ігорного бізнесу (Gross Gaming Revenue; GGR). Таким чином, податок з обороту для онлайн казино, тобто оподаткування всіх ставок за вирахуванням суми виграшів, становитиме у розмірі 18%.

Даний закон набирає чинності на наступний день за днем його опублікування.

З 25 серпня введено в дію європейський Акт про цифрові послуги (Digital Services Act; DSA) щодо моніторингу гігантів інтернет-платформ, які повинні відповідати новим вимогам щодо регулювання контенту на своїх медіа просторах.

Даний документ зобов’язує більшість гігантів інтернет-платформ корегувати або видаляти контент, що є небезпечним або містить шкідливі матеріали, зокрема дезінформацію щодо будь-яких виробів, інформації або дій та пропагування геноциду, ворожих настроїв та інше. Серед таких інтернет-платформ можна виокремити наступні: Facebook, YouTube, Google, Вікіпедія, AliExpress, Amazon, та інші. Усього Європейською комісією від 23 квітня 2023 року було опубліковано 19 онлайн-платформ, кожен з яких має близько 30 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Закон являє собою комплекс нормативних актів, спрямованих на сприяння інноваційним технологіям, зростанні та конкурентоспроможності як на єдиному Європейському ринку, так і в цілому світі, та, зокрема, розроблені з метою протидії поширенню неправомірного контенту поміж інтернет простору.

Серед основного, закон регулює онлайн-платформи, які відіграють чималу роль на ринку послуг, та які виступають у якості посередників між надавачами послуг та споживачами в цифровому вимірі.