L&M Finance Group ua

З ПЕРШОГО ЧЕРВНЯ ДІЮТЬ НОВІ ФОРМИ ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

З першого червня набув чинності Наказ Міністерства юстиції України №1716/5 від 19 травня 2020 року, яким затверджено нові форми заяв у сфері державної реєстрації. Варто відразу зазначити, що їхня кількість істотно змінилася. Тепер їх стало дев'ять:
 • Заява про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;
 • Заява про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади);
 • Заява про державну реєстрацію юридичної особи - органу влади;
 • Заява про державну реєстрацію юридичної особи – громадського формування;
 • Заява про державну реєстрацію відокремленого підрозділу юридичної особи;
 • Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
 • Заява про державну реєстрацію громадського формування без статусу юридичної особи;
 • Заява про державну реєстрацію символіки громадського формування;
 • Заява про державну реєстрацію всеукраїнського статусу громадського об'єднання.
Також зазначеним наказом встановлено, що подання заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань здійснюється:
 • в електронній формі – після доопрацювання програмних засобів, за допомогою яких такі заяви формуються у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту, згідно з відомостями, передбаченими для кожного виду заяв, про що на вебсайті Міністерства юстиції України розміщується відповідне оголошення;
 • у паперовій формі щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій — з дня розміщення на веб-сайті Міністерства юстиції України відповідного оголошення про можливість обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платник податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій шляхом заповнення відповідних сторінок заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • без внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про номер телефону та/або адреси електронної пошти засновника/учасника, керівника чи члена керівного органу юридичної особи – до доопрацювання програмних засобів цього реєстру.
З відповідними заявами можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства юстиції України, перейшовши за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv- ta-gromadskih-формуван.
Також Міністерство юстиції України опублікувало на своєму сайті основні правила оформлення відповідних заяв:
 • заява заповнюється друкованими літерами;
 • якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться в ній, така сторінка не підписується заявником та не подається;
 • печатка заяви може здійснюватися з обох сторін листа;
 • при обранні певних полів у заяві проставляється знак «V» або інший подібний знак, що свідчить про обрання певного поля;
 • відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи заповнюються та надалі оновлюються лише за наявності серед засновників/учасниць юридичної особи іншої юридичної особи;
 • відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або засновника юридичної особи при державній реєстрації змін або реорганізації юридичної особи заповнюються виключно у разі, коли такі відомості потребують оновлення у зв'язку з певними змінами відомостей про таких кінцевих бенефіціарних власників;
 • заповнення у заяві більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено та не є підставою для зупинення розгляду документів.