L&M Finance Group ua

«АНТИКОЛОМИЙСЬКИЙ» ЗАКОН ПІДПИСАНО ПРЕЗИДЕНТОМ

21 травня 2020 року Президент підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". У цій статті ми вирішили проаналізувати, що пропонує цей закон банківському бізнесу.
На сайті Верховної Ради України з цього приводу з'явилося повідомлення, що закон спрямований на підвищення якості та ефективності виконання Національним банком України (далі – НБУ) своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, забезпечення сприятливих умов для ефективного виконання законодавчо закріплених повноважень НБУ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), Міністерства фінансів України при прийнятті ними рішень щодо виведення банків з ринку, що дозволить завершити процедури виведення банків з ринку / ліквідації тих банків, рішення щодо яких скасовані судами, а також оптимізувати судові процедури оскарження відповідних рішень НБУ, Фонду, КМУ, Міністерства фінансів України шляхом запровадження міжнародних стандартів судового розгляду таких категорій справ.
Закон передбачає внесення змін до багатьох законодавчих актів України, серед яких: Кодекс адміністративного судочинства України, Цивільний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Закон України «Про банки та банківську діяльність» та інші.
Зазначеними змінами розширено повноваження НБУ щодо здійснення нагляду за банківськими установами, зокрема, в частині регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення збитків) від пов'язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку було завдано збитків, розвитку механізму участі держави у виведенні банку із ринку.
Також важливо зазначити, що внесено зміни до процедури оскарження рішень НБУ, КМУ та Міністерства фінансів України. Встановлено, що Верховний Суд як суд першої інстанції розглядає справи щодо відшкодування шкоди, заподіяної визнаними протиправними (незаконними) та скасованими індивідуальними актами НБУ, Фонду КМУ, а також Міністерства фінансів України.
Закон передбачає, що при розгляді таких адміністративних справ, суд використовує як підставу для власної оцінки та покладається на кількісні, якісні оцінки та висновки, зроблені НБУ, Фондом, КМУ, Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на підставі яких були прийняті відповідні рішення, крім випадків, якщо:
  • оскаржуване рішення/акт прийнято з істотним порушенням встановленого порядку його прийняття (порушення, яке суттєво вплинуло на результат оцінки);
  • кількісні, якісні оцінки та висновки ґрунтуються на очевидно хибних відомостях та/або не враховують суттєвих обставин (фактів), за умови врахування яких оскаржуване рішення/акт не могло бути прийнято;
  • є очевидні розбіжності та/або логічні протиріччя між кількісними, якісними оцінками та/або висновками;
  • оскаржуване рішення/акт прийнято за відсутності повноважень або з використанням повноважень усупереч меті, з якою вони надані законом.
Дуже цікавим є положення закону, за якими у разі скасування рішення про виведення банку з ринку такий банк не повертається власникам, але власники банку отримують право на компенсацію. Така компенсація може містити як відшкодування реальних збитків, так і втраченої вигоди. Втрачена вигода може бути відшкодована у розмірі прибутку, який такий учасник банку міг би реально отримати за умови, що буде доведено, що відповідне рішення НБУ стало єдиною та достатньою причиною, яка позбавила цього учасника можливості отримати такий прибуток.