L&M Finance Group ua

НЕБАНКІВСЬКИЙ ЛІЗИНГ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПРОГРАМИ НБУ

Національний банк України підготував останній із шести секторальних документів, у яких виступає майбутнім регулятором ринків небанківських фінансових послуг, та описує їхній поточний стан, проблеми та плановані зміни в регулюванні. На цей раз Книга присвячена ринку небанківського лізингу в Україні. Повідомляється, що для створення сприятливих умов для розвитку лізингу Національний банк планує чітко врегулювати та розширити джерела фінансування лізингових компаній, додатково дозволивши залучати кошти в афілійованих осіб та кошти на умовах субординованого боргу, у тому числі від фізичних та юридичних осіб, які є кваліфікованими інвесторами, та шляхом емісії боргових цінних паперів.

Згідно з офіційними даними, опублікованими в новому документі НБУ, головними контрагентами юридичних осіб – лізингодавців в Україні є суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері сільського господарства, транспорту, послуг харчової промисловості. Переважними предметами лізингу є транспорт, сільськогосподарське та промислове обладнання. Крім того, в НБУ стверджують, що останні кілька років ринок фінансового лізингу в Україні зазнає зростання, з урахуванням практики розвинених країн, де послуги фінансового лізингу давно активно використовуються населенням та

представниками бізнесу як альтернатива банківське кредитування. Передбачається, що майбутня модель регулювання лізингової діяльності має створити можливості для подальшого стабільного розвитку ринку лізингу в Україні, гарантувати права споживачів цього ринку, забезпечивши їх довіру до ринку та поінформованість, за аналогом з країнами, де такий інструмент застосовується споживачами регулярно.

Відповідно до тексту опублікованого офіційного документа, нова модель регулювання передбачає такі обов'язкові умови та можливості для представників такого ринку:

  1. Обов'язкове отримання юридичними особами-лізингодавцями статусу фінансових компаній.
  2. Створення умов спрощеного доступу ринку.
  3. Обов'язкова наявність бізнес-плану для отримання ліцензії.
  4. Забезпечення прозорості під час надання послуг, захисту прав клієнта, бездоганної ділової репутації та якісної звітності.
  5. Гарантія платоспроможності особи, яка надає послуги лізингу.
  6. Низка нових можливостей, серед яких: чіткий перелік джерел доступу фінансування від третіх осіб, надання дозволу фінансовим компаніям здійснювати іншу діяльність (наприклад, надання послуг оперативного лізингу). Також повідомляється, що лізингові компанії зможуть поєднувати діяльність з надання фінансових послуг із наданням окремих видів супровідних послуг або операцій (посередницьку діяльність зі страхування предмета лізингу; ремонт та обслуговування майна, що є предметом лізингу; продаж майна, яке було предметом лізингу та на яке було звернено стягнення; передачі майна в оренду, консультаційні послуги тощо).

Як і в п'яти колишніх секторальних документах, НБУ звертає особливу увагу не лише на ліцензування, а й на структуру власності, доступ до фінансування лізингодавців, нагляд за поведінкою на ринку, фінансовий моніторинг, звітність та вихід з ринку.

Насамкінець повідомляється, що загальні правила майбутнього регулювання ринку фінансових послуг будуть визначатися в законі «Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг», який слугуватиме рамковим законом для всіх фінансових послуг в Україні. Спеціальні норми щодо регулювання та нагляду за лізинговими компаніями будуть визначатися у майбутньому законі «Про фінансові компанії», а цивільно-правові відносини щодо фінансового лізингу – у Законі України «Про фінансовий лізинг».