L&M Finance Group ua

ЗАБЕЗПЕЧЕНО ПРАВОВОЕ ПІДСТАВЛЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВНИХ ДАНИХ

6 травня 2020 року Президент підписав Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», ухвалений 16 квітня (далі – Закон), який, за словами його ініціаторів, забезпечить встановлення єдиної державної політики з питань створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, виключення дублювання робіт та видатків державного бюджету на створення геопросторових даних на всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування, задоволення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації. На нашу думку, він також може вирішити проблему з нестачею даних у людей, які бажають скористатися своїм правом на безоплатну приватизацію землі. Варто зазначити, що до цього часу українське законодавство не передбачало уніфікації цього питання.
Серед іншого Закон пропонує:
  • повністю класифікувати геопросторові дані та метадані;
  • встановити правові основи діяльності щодо створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних. Буде створено національний геопортал та інші геопортали за галузевим або територіальним охопленням. У складі національного геопорталу та геопорталів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування створюються та функціонують такі мережеві послуги: 1) послуги пошуку, які забезпечують виявлення геопросторових даних та метаданих; 2) послуги перегляду геопросторових даних та метаданих; 3) послуги доступу до геопросторових даних та метаданих, у тому числі у формах завантаження даних та інтерфейсів прикладного програмування; 4) послуги перетворення геопросторових даних з метою досягнення інтероперабельності; 5) інші послуги для здійснення діяльності за геопросторовими даними та метаданими, у тому числі послуги з надання адміністративних послуг.
  • встановити принципи створення та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;
  • забезпечити, що дуже важливо, міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних та даних кадастрів;
  • сформувати сучасну систему забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації;
  • доповнити Кодекс України про адміністративні, встановивши відповідальність за незаконне присвоєння геопросторових даних та метаданих, їх втрату або несанкціоноване знищення, а також порушення порядку створення та використання геопросторових даних та метаданих;
  • і, найголовніше, забезпечити відкриття в мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, створюваних у публічному секторі та підприємствами – монополістами.
На практиці ж Закон — одна із складових запуску земельної реформи, опрацьована згідно з рекомендаціями Директиви 2007/2/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 березня 2007 року щодо впровадження інфраструктури геопросторової інформації в Європейському Союзі (INSPIRE). Він дасть можливість об'єднати інформацію про різні об'єкти інфраструктури, мережі комунікацій та бази даних в одному місці.
Важливо відзначити, що інформація буде відкритою та безкоштовною та оновлюватиметься в режимі реального часу.
Ми сподіваємося, що ухвалення закону вирішить велику проблему отримання вичерпної та достовірної інформації, необхідної для здійснення конституційного права громадян наїмлю, а також дозволить моніторити широкому загалу всілякі порушення земельного законодавства.