L&M Finance Group ua

Рада повторно ухвалила закон про віртуальні активи з пропозиціями президента

Прийнявши закон про віртуальні активи, Україна стала на крок ближче до того, щоб стати однією з небагатьох країн, які не лише дозволяють операції з криптовалютами, а й чітко визначать їхній статус, порядок роботи з ними.
Крім цього, легалізується та визначаються умови роботи для блокчейн, та криптовалютних компаній.
Однак не все так просто. По-перше, це вже друге ухвалення парламентом цього законопроекту за основу. На попередній законопроект було накладено вето Президентом у зв'язку з тим, що він не хотів створювати спеціальну комісію з регулювання віртуальних активів, і запропонував перекласти ці функції на Національний банк та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. 
По-друге, закон набуде чинності лише після того, як ухвалять відповідні зміни до податкового кодексу. А вони у свою чергу набудуть чинності не раніше ніж з 2023 року.
По-третє, якщо раніше операції з віртуальними активами регулювалися переважно загальними принципами права, нині в них з'являється нове регулювання, основні тези якого варто розглянути докладніше.

Законом віртуальні активи визначаються як нематеріальні блага, і діляться на:
- незабезпечені (наприклад Bitcoin), 
- забезпечені, які підтверджують речові права, у тому числі права на інші об'єкти цивільних прав,
- фінансові, забезпечені валютними цінностями, цінними паперами або деривативними фінансовими інструменти.

Для учасників ринку віртуальних активів передбачаються:
- відкриття банківських рахунків для розрахунків на операцію з віртуальними активами;
- судовий та інші засоби захисту з боку держави прав на віртуальні активи;
- належна якість послуг та повна інформація про постачальників таких послуг;
- право самостійно визначати вартість віртуальних активів, якими вони здійснюють операції.

На ринку віртуальних активів офіційно дозволяється здійснювати такі види діяльності:
- зберігання чи адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;
- обмін віртуальних активів;
- переведення віртуальних активів;
- надання посередницьких послуг, пов'язаних із віртуальними активами.

Урегульовано порядок здійснення публічної пропозиції віртуальних активів (у тому числі ICO), а також вимоги до його проведення.

Визначаються умови роботи та дозволи для постачальників послуг на ринку віртуальних активів. Зокрема, це можуть бути лише юридичні особи, які:
- отримали від держави дозвіл у встановленому порядку;
- керівник, головний бухгалтер, власники суттєвої частки та бенефіціари якої мають бездоганну ділову репутацію. 
- розмір статутного капіталу якої відповідає встановленій у цьому законі сумі. Нижче відповідна таблиця:
Таким чином, слід зазначити, що ринок віртуальних активів в Україні ще не врегульований до кінця. Залишаються відкритими питання щодо оподаткування, набрання чинності законом, розробка відповідних нормативно-правових актів. Окремі питання виникатимуть щодо ведення бухгалтерського обліку та визначення вартості віртуальних активів. Водночас, Україна зробила перший крок у цьому питанні, давши можливість створенню впорядкованого та цивілізованого ринку криптовалют та блокчейн технологій у нашій країні.