L&M Finance Group ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗШИРИВ ПОВНОВАЖЕННЯ...

Постановою Кабінету Міністрів України № 463 від 10.06.2020, яка набула чинності 12 червня 2020 року, розширено повноваження Міністерства юстиції України (далі – Мін'юст) у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед іншого, завданням Мін'юсту буде запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення щодо адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб'єктів господарювання, які надають юридичні послуги, осіб, які надають послуги із створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

Мін'юст, у межах своїх повноважень, буде тепер:

  • здійснювати регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу - адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги; осіб, які надають послуги зі створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних;
  • забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги згаданим вище суб'єктам первинного фінансового моніторингу (у тому числі дає рекомендації та роз'яснення з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї;
  • проводить перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організації професійної підготовки інших працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу;
  • інформує Державну службу фінансового моніторингу про дотримання згаданими вище суб'єктами первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, в тому числі усунення та/або недопущення у подальшій діяльності.

Таким чином, «новоспечені» у зв'язку з оновленням законодавства про відмивання коштів суб'єкти первинного фінансового моніторингу отримали контролюючий орган. Тепер на порядку денному нормативна база від Мін'юсту, яка деталізуватиме порядок застосування згаданих вище повноважень.