L&M Finance Group ua

Травневі зміни в законодавстві на період воєнного стану


18 травня 2022 Кабінетом Міністрів України був ухвалений проект постанови “Деякі питання оренди державного та комунального майна у період дії воєнного стану” щодо спрощеного порядку оренди. Відповідно до постанови, встановлений порядок гарантування отримання знижки на оренду до 100% разом із пільговими умовами, зокрема:

-      до кінця року орендарів звільнено від орендної плати в місцях де ведуться воєнні дії (Донецька, Луганська, Херсонська області, АРК та м. Севастополь та частини Миколаївської, Харківської та Запорізької областей);
-      до 30 вересня орендарів звільнено від орендної плати, які постраждали від війни;
-      в усіх інших регіонах України, орендарі об’єктів держмайна мають право на знижку 50%, а орендарі єдиних майнових комплексів 25%;
-      підприємства, що вимушені до релокації свого бізнесу, - протягом 6 місяців сплачуватимуть за 1кв.м. = 1 грн. на новому місці, за межами бойових дій;
-      по всій території України звільняються від орендної плати особи, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану;
-      авто пролонгація договорів оренди, які завершуються у період воєнного стану (Договори оренди можуть бути достроково припинені за заявою орендаря);
-      авансовий платіж та забезпечувальний депозит зменшено до розміру однієї місячної орендної плати (Передбачено можливість повернення забезпечувальних депозитів орендарям).

19 травня 2022 року Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оприлюднила на своєму сайті інформацію щодо часткового відновлення роботи Державного земельного кадастру. Відтак, постановою КМУ від 07.05.2022 № 564 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану» передбачено створення необхідних умов для відновлення роботи ДЗК під час воєнного стану в Україні.
З метою захисту системи ДЗК від зовнішнього негативного впливу, захисту прав держави, фізичних та юридичних осіб було введено обмеження доступу до ДЗК, зокрема:
-      повноваження реєстраторів здійснює визначений перелік ДКР та лише на визначених адмін-територіальних одиницях
-      доступ (відновлення) користувачам до системи за відповідним зверненням
-      ПКК (кадастрова мапа) не працює, а тому оприлюднення відомостей з ДЗК не здійснюється
-      Доступ до відомостей дозволено лише визначеним ДКР, сертифікованим інженерам-землевпорядникам та інженерам-геодезистам

На сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру оприлюднено від 19 травня 2022 року інформацію щодо основних змін у відносинах з приводу оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на час воєнного стану. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 № 563 «Деякі питання регулювання земельних відносин» було спрощено процедуру передачі земельних ділянок на момент правового режиму воєнного стану, зокрема:
-      Передача земельних ділянок державної та комунальної власності відбувається без торгів
-      Передача таких земельних ділянок, що передаються в оренду, для ведення товарного с/г виробництва
-      Передача несформованих земельних ділянок в оренду відбувається на підставі розробленої технічно документації із землеустрою без державної реєстрації та присвоєння її кадастрового номера
-      Форма договору оренди укладається лише в електронному вигляді (засвідчення договору КЕПами)
-      Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається від середньої НГО одиниці площі ріллі по області
-      Строк оренди земельної ділянки може тривати до одного року (без права поновлення та укладення на новий строк)
-      Виникнення права оренди земельної ділянки відбувається з моменту державної реєстрації такого договору районною військовою адміністрацією

25 травня 2022 року Президентом України був підписаний Закон 2253-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників». Законом внесено зміни до Кодексу Законів про Працю, Закону №5067-VI «Про зайнятість населення» та Закону №3356 «Про колективні договори та угоди», зокрема:
- правила укладання колективних догорів із співробітниками тепер поширюються не тільки на юридичних осіб, а й на фізичних осіб
- у разі зміни власника або реорганізації юридичної особи умови колективного договору між сторонами (новим власником та співробітниками) можуть бути змінені у разі домовленості
- заборона будь-якої дискримінації у сфері праці (порушення принципів прав та можливостей, обмеження прав працівників залежно від раси, етнічного, соціального та іноземного походження, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, сімейного стану, та ін.)
- конкретизація вимог щодо дотримання гарантій при укладенні трудового договору (право роботодавця на вільний вибір кандидатів на зайняття посад, письмова обґрунтована відмова в прийнятті на роботу без будь-яких мотивів та підстав, що не стосуються кваліфікацій або професійних якостей)
- визначення поняття масового звільнення за ініціативою працедавця, а саме:
1. Звільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100;
2.  Звільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 101 до 300;
3. Звільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1 000;
4. Вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1 001 і більше.
-    Про заплановане майбутнє звільнення працедавець має сповістити працівника не пізніше ніж за два місяці, а у разі масового звільнення, то додатково сповістити про це службу зайнятості.
Також, Законом №2253-IX було внесено зміни до Закону від 03.07.1996 № 270/96-ВР «Про рекламу» стосовно вимог до реклами вакансій. Було доповнено статтею 241, щодо заборони висування вимог, в рекламі про вакансії, за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності, релігійних, політичних переконань, та інше). За порушення вимог ст. 241 Закону №270 застосовується штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат – виходячи із розміру МЗП, установленої на момент здійснення правопорушення.

З 27 травня 2022 року підприємці мають змогу скористуватися послугою Дії – єДекларація, що допоможе спростити процедуру отримання дозвільних документів на провадження певних видів господарської діяльності. Відповідно до постанови КМУ від 18 березня 2022 року №314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», у Додатку 2 до постанови, знаходиться Перелік видів господарської діяльності, що не можуть провадитися на підставі подання Декларації в умовах воєнного стану.
Подати таку єДекларацію можуть зареєстровані електронним підписом в Дії особи, наприклад:
-  підприємці, у яких закінчився термін дії дозвільних документів до початку воєнного стану;
-  підприємці, що планують вести діяльність, для якої необхідна ліцензія;
-  підприємці, що в умовах війни змінили вид діяльності й починають вести діяльність, для якої потрібна ліцензія.

13 травня 2022 року був прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності». Метою даного закону є забезпечення правових та організаційних засад щодо підтримки населення та бізнесу, які стали жертвами внаслідок збройної агресії РФ.
Закон спрямований на врегулювання відносин широкого суспільного кола, зокрема:
·  визначення нормативних процедур розміщення тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення внаслідок обставин, спричинених військовими діями;
·  встановлення спрощеної процедури для будівництва об’єктів капітального будівництва призначених для тимчасового проживання осіб, які втратили житло внаслідок обставин, спричинених військовими діями;
·  встановлення процедури розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) внаслідок внаслідок обставин, спричинених військовими діями;
· створення правових підстав, для встановлення особливостей розроблення, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм, набуття їх чинності та визнання їх такими, що втратили чинність або такими, що не застосовуються на період дії воєнного стану;
· створення заходів комплексного відновлення населених пунктів (територій), які постраждали внаслідок обставин, спричинених військовими діями «Програма комплексного відновлення населеного пункту (території)»;