L&M Finance Group ua

Жовтневі зміни в законодавстві на період воєнного стану


27 вересня був підписаний законопроект щодо внесення змін щодо порядку подання відомостей про кінцевих бенефіціарів.
Проектом Закону пропонується внести наступні зміни:
-       до ЗУ "про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", що передбачатиме автоматизацію проведення перевірки відомостей про осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, а також скасування вимоги щодо виключно нотаріального засвідчення копій документів, що подаються для підтвердження особи кінцевого бенефіціарного власника, скорочення випадків подання юридичними особами відповідних відомостей під час проведення реєстраційних дій;
-       до ЗУ "про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", що конкретизуватиме порядок визначення юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, запроваджуватиме обов'язок юридичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив щодо їх діяльності, надавати на запити юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи.

Даний законопроект був покладений для спрощення процедури подання інформації про кінцевих власників (бенефіціарів), що значно спросить та підвищить ефективність проведення необхідного фінансового моніторингу та пришвидшить подання юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності до Єдиного державного реєстру. 

1 жовтня в Україні запрацював «Митний безвіз»
З почтаку жовтня набрали чинності положення Конвенції про процедуру спільного транзиту, міжнародне застосування NCTS, в рамках якої для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з іншими країнами-учасницями за єдиним транзитним документом. Така процедура прискорюватиме проходження митниці та зменшить навантаження для підприємств.  

Верховна Рада проголосувала прийняти за основу у першому читанні законопроект щодо внесення змін до застарілого закону про колективні угоди та договори.
6 жовтня був прийнтий за основу законопроект  в якому передбачається, що наймані працівники та роботодавці отримають більш сучасні та дієві інструменти для ведення соціального діалогу, в той же час захист сторін колективних угод буде посилено. Відповідно до проекту закону, розширення суб’єктного складу сторін колективних переговорів дозволить залучити до соціального діалогу новостворені профспілки. Зокрема, на галузевому рівні: в колективних переговорах зможуть брати участь нерепрезентативні представники, які укладають галузеві угоди обмеженої дії. Також законопроєктом передбачається можливість призупинення й зупинення дії окремих положень колективних угод і договорів - за згодою сторін та у разі настання форс-мажорних обставин (перелік яких зазначено в договорі) та приєднання до сторін угод і договорів нових суб'єктів.

6 жовтня Президент підписав закон щодо оподаткування операцій «майбутнього об’єкта нерухомості» 
Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, законом передбачається полегшення доступу населення до нового житла, зменшення податкового навантаження при наданні нового житла, створення прозорих, виважених і розумних умов для інвестування, пов’язаного з нерухомістю, і її використання, а також очищення галузі від можливого податкового шахрайства шляхом зміни порядку оподаткування операцій, пов’язаних із створенням і постачанням житлової нерухомості. 
Законом пропонується наступні зміни до оподаткування:
1.     для платників податку на прибуток встановлюються особливості оподаткування операцій з першого продажу за договорами купівлі-продажу неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта житлової нерухомості;
2.     операцій з першого постачання житла (об'єктів житлової нерухомості), неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта житлової нерухомості застосовуватиметься касовий метод податкового обліку ПДВ;
3.     датою виникнення податкових зобов'язань виконавця довгострокових договорів крім договорів на будівництво житла (об'єктів житлової нерухомості), договорів купівлі-продажу неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта житлової нерухомості, щодо яких відбувається перше їх постачання, вважатиметься дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами;
4.     додати до переліку операцій з першого постачання житла також операції з купівлі-продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта житлової нерухомості;
5.     дохід від продажу протягом звітного (податкового) року неподільного об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта нерухомості, подільного об'єкта незавершеного будівництва та від відступлення прав за договором купівлі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта нерухомості, щодо якого сплачено частково ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця, може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання такого об'єкта, майнових прав;
6.     дохід від продажу протягом звітного (податкового) року першого об'єкта нерухомості, за умови перебування у власності менше трьох років, та дохід від продажу протягом звітного (податкового) року третього та наступних об'єктів нерухомості підлягають оподаткуванню за ставкою 18% ПДФО;
Без змін залишається наступне:
1.     дохід від продажу протягом звітного (податкового) року першого об'єкта нерухомості, за умови перебування у власності три роки і більше — не підлягає оподаткуванню ПДФО;
2.     дохід від продажу протягом звітного (податкового) року другого об'єкту нерухомості, за умови перебування у власності три роки і більше — підлягає оподаткуванню 5% ПДФО;
3.     при продажу отриманих у подарунок об'єктів нерухомості, витратами є лише сума держмита, реєстраційного, податків та зборів, сплачених у зв’язку з оформленням подарунку;
4.     на успадковані об'єкти не поширюється вимога про володіння ними протягом трьох років.

12 жовтня Президент України підписав Закон щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. 
Законом передбачається, що мають бути створені усі умови для іноземців щодо оплати праці як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. Удосконалення системи врегулювання питань щодо видачі, поновлення, продовження дії дозволів на застосування праці іноземців; спрощення доступу до адміністративних послуг щодо забезпечення створення та посилення ефективного сервісного обслуговування для роботодавців. Створення національного ринку праці та його регулювання в частині залучення іноземної робочої сили.

19 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект щодо поновлення функціонування законодавчої бази до прийнятих актів, які були прийняті в умовах воєнного стану. 
Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, даний проект закону покладений на відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільгосп призначення та удосконалення державного регулювання в галузі охорони земель та ведення Державного земельного кадастрэу. Серед іншого, законопроектом пропонується наступне:
·      відновити проведення земельних торгів з передачі у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності; 
·      відновити реєстрацію прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яка була зупинена через війну; 
·      скасувати необхідність відшкодування втрат сільськогосподарського призначення у разі зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення; 
·      врегулювати питання внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель; 
·      встановити, що громадяни та юридичні особи, які одержали право постійного користування земельними ділянками державної та комунальної власності, але відповідно до Земельного кодексу України не можуть бути суб’єктами такого права, можуть викупити такі земельні ділянки із розстроченням платежу або отримати їх в оренду із визначеними умовами таких договорів; 
·      дозволити в умовах воєнного стану безоплатну приватизацію земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, що перебувають у приватній власності, а також земельних ділянок, які передані громадянам у користування до набрання чинності Земельним кодексом України; закріпити на рівні закону право АТ «Укрзалізниця» здійснювати будівництво на земельних ділянках, які перебувають у неї у постійному користуванні, не лише за власні, а й за залучені кошти; 
·      внести зміни до законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо створення та функціонування картографо-геодезичного фонду України.
21 жовтня Президентом був підписаний закон про встановлення добровільної постановки на військовий облік для жінок. 
Законом встановлено, що придатні за станом здоров’ям та віком жінки, які отримали спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною Міністерством оборони України, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх добровільно. В той же час, законом передбачається, що що придатні за станом здоров’ям та віком жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

21 жовтня ухвалено закон, який вносить зміни Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
Законом пропонується проведення реорганізації діяльності Фонду соціального страхування України та управління виконавчої дирекції Фонду шляхом приєднання до Пенсійного фонду України для скорочення адміністративних видатків та покращення виконання ключових функцій, пов’язаних зі здійсненням страхових виплат. Приведення у відповідність операційних процесів фондів до консолідованої системи адміністрування пропонується здійснити на базі Пенсійного фонду як найбільш розвинутої мережі територіальних органів управління в системі соціального страхування. Даний Закон набере чинності від 1 січня 2023 року.

26 жовтня Президентом України був підписаний закон щодо звільнення від пожежних перевірок за рахунок страхування 
Законом передбачається, що у разі якщо суб’єкти господарювання із середнім та/або незначним ступенем ризику укладуть договір страхування своєї відповідальності перед третіми особами, які можуть постраждати від діяльності цих субєктів, то проведення планових перевірок техногенної та пожежної безпеки можна буде відтермінувати строком до 6-10 років за наявності полісу страхування відповідальності.  За словами депутата Железняка, спосіб добровільного відтермнування пожежних перевірок складений з наступних чотирьох пунктів:
1.     отримуєш аудит пожежної безпеки (він не тягне за собою обов’язку виправляти недоліки);
2.     отримуєш з цим аудитом страхування;
3.     повідомляєш ДСНС про наявність страхування;
4.     на період дії договору про страхування звільняєшься від планових пожежних перевірок. 
26 жовтня був підписаний закон про е-Резидентсво.
Електронне резидентство є статусом, який надає можливість іноземцю або особі без громадянства, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримувати кваліфіковані електронні довірчі послуги, електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні. 
Законом пропонується створити сприятливі умови для іноземців  для відкриття свого бізнесу в Україні в онлайн режимі. На прикладі, така модель електронного резидентства вже користується попитом в Естонії. Відповідно до закону, підприємець-іноземець сплачуватиме податки від своєї підприємницької діяльності в Україні, що позитивно впливатиме на інвестиційний клімат держави.