L&M Finance Group ua

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРЕДИТУВАННЯ ФІНАНСОВИМИ КОМПАНІЯМИ – НОВА ПРОГРАМА НБУ

Національний банк оприлюднив Білу книгу «Майбутнє регулювання ринку кредитування фінансовими компаніями». Це третій із шести запланованих секторальних документів, у яких Національний банк як майбутній регулятор ринків небанківських фінансових послуг описує поточний стан ринків, їх проблеми та плановані зміни в регулюванні.
Вже з 1 липня 2020 року Національний банк України здійснюватиме державне регулювання та нагляд за фінансовими компаніями, що здійснюють кредитування. Згідно з даними, які надав НБУ, до кінця 2019 року на українському ринку небанківського кредитування діяли 684 фінансові компанії. За останній рік на цьому ринку було укладено договори на загальну суму 79,2 млрд. грн., що на 52,5% перевищує аналогічний показник 2018 року. Така активність ринку вимагає від майбутнього регулятора оперативного вирішення наявних системних проблем, які ускладнюють його активніший розвиток, а також негативно впливають на права клієнтів.
Серед проблем ринку НБУ звертає увагу на такі:
 1. Проблеми ліцензування;
 2. відсутність чіткого регулювання питання джерел фінансування;
 3. порушення прав споживачів фінансових послуг;
 4. Висока вартість запозичень та низький рівень фінансової грамотності позичальників;
 5. неналежний рівень захисту персональних даних споживачів;
 6. Ідентифікація клієнтів під час дистанційного укладання кредитних договорів;
 7. Порушення у процесі врегулювання проблемної заборгованості.
Нова система регулювання та нагляду передбачатиме:
 1. Обов'язковою є наявність бізнес-плану, який буде головним документом для отримання ліцензії;
 2. Нові можливості – розширення доступу до фінансування від третіх осіб та дозвіл фінансових компаній здійснювати іншу діяльність, крім надання фінансових послуг;
 3. Прозорість та бездоганну ділову репутацію — на ринку діятимуть ті фінансові компанії, власники та кінцеві бенефіціари яких розкриті. Тільки власники та керівники з бездоганною діловою репутацією будуть допущені на ринок;
 4. Платоспроможність — вимога до капіталу фінансової компанії забезпечить вхід ринку фінансово-состоятельных гравців, стійкість фінансових компаній, і унеможливить роботу над ринком компаній, є неплатоспроможними.
 5. Якісну звітність — фінансові компанії складати та подавати звітність за оновленими стандартами;
Модель майбутнього регулювання ринку забезпечить:
 1. Право залучення коштів: від учасників (акціонерів) та афілійованих осіб фінансової компанії; від інших постачальників фінансових послуг та міжнародних фінансових організацій; на умовах субординованого боргу від кваліфікованих інвесторів, у тому числі тих, що не є фінансовими установами; шляхом розміщення емісійних боргових цінних паперів.
 2. Обов'язок надати бізнес-план, який підтвердить, що засновник має достатні власні ресурси або може залучити додаткові ресурси для реалізації обраної бізнес-моделі, підтвердити здатність заявника досягти запланованого обсягу клієнтів, доходів та інших цілей.
 3. Обов'язок фінансових компаній підтримувати капітал на рівні 3 млн. грн. у разі надання лише послуг з кредитування, або 5 млн. грн., якщо фінансова компанія планує надавати дві або більше фінансових послуг.
Повідомляється, що Національний банк здійснюватиме нагляд за діяльністю фінансових компаній у формі дистанційного нагляду та інспекційних перевірок.
За інформацією НБУ, нове регулювання відкриє нові можливості щодо залучення фінансування для фінансової компанії, надання додаткових послуг клієнтам, дозволить здійснювати іншу діяльність, крім надання фінансових послуг, а також спростить процедуру отримання ліцензій.